Technologie pro odolné materiály

Jestliže je potřeba vyvrtat problematické nebo určitým způsobem speciální otvory v některém z velice odolných materiálů, jakými jsou například panely, zdivo, beton nebo železobetonové konstrukce, bude určitě zapotřebí použití některé moderní technologie. Klasické sbíječky by sice tuto činnost mohly také zvládnout, ale jejich práce je v mnoha ohledech nedostačující. Například v oblasti přesnosti nebo i rychlosti. Je prokázáno, že jádrové korunky, které se při této technologii využívají, dokáží proniknout betonem dokonce až dvacetkrát rychleji nežli pneumatické sbíječky.

Vrtání do všech světových stran

Pro získání přesných otvorů se dnes využívá především jádrové vrtání http://www.jadrovevrty.cz/ . Pomocí této techniky je možné vytvořit otvor od průměru dvaceti pěti milimetrů až do průměru pěti set milimetrů. Další výhodou je i to, že je možné vrtat do libovolné délky, a dokonce i úhlu. Této technice neodolá ani sebetvrdší materiál. Proto se používá nejen při nových stavbách a rekonstrukcích, ale i při různých demolicích, kdy velice zjednoduší a urychlí veškeré bourací práce.