Kvalifikovaný přístup v pražském Alzheimer centru

Pobyt v centru pro nemocné Alzheimerovou chorobou představuje ulehčení situace nejen pro ně samotné, ale i pro ostatní členy rodiny. Jedna z nejtěžších chorob, která bohužel v posledních letech podle statistik nabývá na objemu, vyžaduje nesmírné úsilí a klade značné nároky na ošetřovatelskou praxi, jež nemusí nejbližší příbuzní zvládat. Navzdory kvalifikované lékařské péči se však počet nemocných neustále zvyšuje a nutno podotknout, že značný pozitivní vliv má zdravý životní styl a dostatečná prevence.
demence.jpg
Specializovaná centra pro těžce nemocné, kam se řadily i tyto osoby, se bohužel díky minulému režimu netěší příliš velké oblibě. Je to způsobeno špatnou pověstí těchto zařízení, kdy lidé postižení byli spíš ošetřovatelům na obtíž. Klienti se museli přizpůsobovat obslužnému personálu. V současné době se snaží pracovníci center odvádět dobře nejen svou práci, ale brát ji jako své životní poslání.
Nemocní tudíž mají právo žít tak, jako ostatní lidé, pouze s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu, potažmo jejich schopnostem. Mohou se volně pohybovat, jsou motivováni k tvůrčí činnosti, život není zkrátka jen o pobytu v uzavřené místnosti, mezi čtyřmi stěnami jako ve vězení s očekáváním, kdy bude konečně oběd, a kdy večeře. Denní režim v pražském Alzheimer centru je tedy pestrý a také se stává, že i v pokročilém věku lidé navazují nové vztahy a nejsou omezování ani v sexuálním partnerském soužití.
péče o seniory.jpg

Strava nemocných

Postupující stádia choroby se vyznačují tím, že postižení ubývají na váze. Ačkoliv přijímají dostatek výživné potravy, poruchy mozkových funkcí způsobují nedostatečnou schopnost organismu optimálně ji zužitkovat. Ve výjimečných případech, jako jsou letní vedra nebo chřipkové epidemie, se pacientům musí podávat jídlo v menších dávkách a častěji.
lidský mozek.jpg
Řada center se snaží spolupracovat s rodinnými pekárnami a dodávat pokrmy z přírodních zdrojů bez umělých přísad, bez instantních směsí apod. Pro nemocné je jídlo jednou z podstatných životních radostí a kromě ošetřovatelské péče, terapeutických pomůcek, bazální stimulace a sociální péče patří k základním funkčním mechanismům center chorob s Alzheimerovou chorobou.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup