Vzdělávání pro dospělé


Univerzity třetího věku
Vzdělávání pod hlavičkou vysokých škol, které je zaměřeno na seniory a osoby pokročilého věku. V prostředí české republiky se jedná o poměrně známý fenomén, který neustále nabírá na své oblíbenosti. U lidí důchodového věku dopomáhá nejen rozšiřování jejich povědomí o okolním světě v mnoha různých oblastech jeho projevů, ale zároveň též dopomáhají strukturaci jejich dnů, které jsou z většinové části tvořeny volným časem.
brýle, notebook a tužka
Celoživotní studijní programy
Jedná se o taktéž o programy nabízené vysokoškolskými zařízeními, ovšem jejich cílovou skupinou nejsou senioři, ale lidé v produktivním věku. Tito lidé si v rámci celoživotního vzdělávání mohou navyšovat svou profesní kvalifikaci či získávat potřebné vysokoškolské osvědčení v případě, že se již nacházejí v pracovním procesu a vzdělávání tak nemůže tvořit většinu jejich dní.

Rekvalifikace
Rekvalifikační vzdělávání je určeno pro jedince, kteří se v určité fázi svého života rozhodli pro změnu své profesní orientace, případně jejich kompetence neodpovídají aktuálním nárokům pracovního trhu. Ve spolupráci s úřady práce ej možné absolvovat některé rekvalifikace bez nutnosti vynaložení vlastních finančních prostředků. Rekvalifikační programy jsou však navštěvovány taktéž zájemci majícími vlastní vhodné a uspokojující zaměstnání – v takovém případě se jedná nejčastěji o osoby zajímajícími se o určitou oblast, v níž se z vlastní iniciativy a na vlastní náklady vzdělávají (může se jednat o kurzy masáží, výživového poradenství, účetnictví, jazykového vzdělávání a mnohé další).
univerzitní posluchárna
Sebevzdělávání
Sebevzdělávání bez účasti z některých z výše zmiňovaných programů organizovaných konkrétní organizací sestává z největší míry z četby nejrůznějších odborných či populárně naučných publikací vydávaných v konkrétních oborech či tematických oblastech. Sáhnout po dobré knize je nejúčinnější
a zároveň často nejjednodušší možností, jak efektivně využívat volný čas s cílem seberozvoje.