Mezilidské vztahy, a proč jsou tolik důležité

Pod pojmem vztah se rozumí určité pouto, nebo chceme-li, vazba. Vztah může být kladný, či naopak záporný. Může být k čemukoliv- k člověku, skupině lidí, sportu, zvířeti apod. Vztahy se vyskytují v každodenním životě každého jedince. Pojďme si jich pár společně rozebrat trochu podrobněji. Začněme rovnou od vztahu, pro většinu z nás nejsilnějšího, a to vztahy v rodině. Tedy muž, žena, děti, rodiče a prarodiče. Samozřejmě k nim patří další, vzdálenější příbuzní, jako jsou tety, sestřenice, snachy, apod. Avšak my se dnes zaměříme na ten nejužší, již zmiňovaný okruh nejbližších rodinných příslušníků. Tito lidé jsou na sebe velice fixovány, již od narození existuje velice silné pouto mezi matkou a dítětem. Pro správný a zdravý vývoj všech dětí je důležitá funkčnost a láska v rodině. Pokud si matka s otcem příliš nerozumí, nekomunikují spolu, rychle i děti pocítí, že je něco špatně.

prarodiče s vnoučaty

Při konfliktech v rodině například utíkají z domova, nemají příliš dobrý prospěch ve škole, a snaží se najít a vynahradit pozornost, uznání a lásku, které se jim doma nedostává, v povětšinou ne přímo vhodné partě kamarádů. Naopak dobrým způsobem, jak se vyhnout, aby se dítě tzv. chytlo špatné party je, aby rodina fungovala jako celek, zapojovat dítě do každodenního života, podnikat různé aktivity společně s rodinou, vést ho k pomáhání starších a slabších lidí, přihlásit na zájmové kroužky apod.

Zůstaňme rovnou u dětí a pojďme si trochu rozebrat vztahy ve škole. Tam totiž dítě po předškolní docházce zůstane odkázáno samo na sebe, bez rodičů a je nuceno čelit „silnějším“ jedincům, kteří si často zvyšují sebevědomí tím, že ubližují ostatním dětem. Obzvlášť ve školách se šikana vyskytuje velice často, a proto je zvlášť důležitá pozornost ze strany učitelů, neboť dítě se často bojí, či stydí svěřit rodičům, neboť zažívá pocit vlastního selhání. Ve škole se také trénuje spolupráce, kterou využijeme v pozdějším věku, kdy taktéž, jako tomu bylo někdy ve škole pracujeme s někým, kdo nám až tak nesedí.

Další, velmi důležité odvětví co se vztahů týče, jsou vztahy na pracovišti. I ty hrají velice významnou roli v našem životě. Všichni to známe, pokud jde člověk do práce s nechutí a odporem, dříve, či později jedinec zaměstnání opustí. Proto existují tzv. teambuldingy, které se zaměřují především na zdravé vztahy na pracovišti, které mají utužovat kolektiv. Není proto na škodu, když nadřízený není lhostejný vůči svým zaměstnancům, a zavčasu si všimne například šikany, která i v této době není na pracovišti nic neobvyklého.

spolužáci

Abychom však nezůstali jen u mezilidských vztahů, pohlédneme na již zmíněný vztah ke sportu. Můžeme říct, že například určitá osoba nemá žádný vztah ke sportu, nebo naopak že má kladný vztah ke sportu. V dnešní době máme na výběr z velké řady ať už kolektivních, či samostatných sportů. 

Zkrátka vztahy hrají v našem životě velmi důležitou roli, a měli bychom je po všech stránkách udržovat rovnoměrně zdravé.