Přívěsné vozíky na půjčení


Podnikání, Å™emeslná živnost, nebo tÅ™eba stÄ›hování, to vÅ¡echno jsou oblasti, ve kterých potÅ™ebujeme vozík. NejÄastÄ›ji pÅ™evážíme materiál, suroviny, vÄ›ci, výrobky, vybavení, zkrátka cokoliv, co zrovna potÅ™ebujeme pÅ™emístit z místa na místo.

Nechcete si poÅ™izovat vlastní vozík, protože ho potÅ™ebujete jenom na jednu akci nebo na krátkou dobu? V tom případÄ› bude ideální využít vypůjÄení, to zařídí půjÄovna přívÄ›sů praha pujcovna-praha9.cz.

dodávka

PřívÄ›sný vozík využijete na mnoho důležitých vÄ›cí. Jeho nosnost je až 750 kilogramů, což znamená pÅ™evoz velkého nákladu. Dobrou zprávou je, že na nÄ›j nepotÅ™ebujete žádný jiný Å™idiÄák – staÄí skupina B. Ocení pÅ™edevším ti lidé, kteří nemají žádné další Å™idiÄské oprávnÄ›ní – jiné skupiny, ale pÅ™esto si potÅ™ebují na nÄ›jakou dobu přívÄ›s vypůjÄit.

Vozík má sklopné Äelo a ve výbavÄ› najdete samozÅ™ejmÄ› i náhradní rezervu. Nikdy ÄlovÄ›k neví, na jakou situaci narazí. VypůjÄit si jej můžete na jeden den, týden nebo i mÄ›síc! Záleží na vaší potÅ™ebÄ›.

vysokozdvižný vozík

VypůjÄit si ho může kdokoliv. AÅ¥ už se jedná o podnikatele, firmu, malého živnostníka nebo o soukromou osobu. Můžete si jej zapoÄítat do nákladů ve fakturaci na firmu nebo ho použít pro osobní potÅ™ebu. TÅ™eba v případÄ›, že potÅ™ebujete jednorázovÄ› pÅ™evést nÄ›jaký materiál nebo dÅ™evo na topení pÅ™ed zimou. Vozík má bytelnou a velice pevnou konstrukci. Praktický na použití, staÄí jej zapojit na kouli osobního Äi dodávkového automobilu. ChtÄ›li byste si k nÄ›mu rovnou vypůjÄit i dodávku? PotÅ™ebujete toho pÅ™evést více? PotÅ™ebujete jeÅ¡tÄ› více prostoru než jenom malý vozík? Jenomže jedna dodávka by zase na druhou stranu byla malá? V tom případÄ› je ideální zvolit kombinaci dodávky a přívÄ›su. To už znamená hodnÄ› prostoru až 5 metrů délky ložné plochy. V tom už pÅ™evezte pomÄ›rnÄ› jakýkoliv materiál, hodnÄ› vysoké vybavení, hodnÄ› těžké, hodnÄ› objemné. Materiál, suroviny, vybavení, zboží, nábytek, cokoliv, co potÅ™ebujete pÅ™emístit.