Kde končí naše odpadky?

Je až nepředstavitelné, kolik odpadu míří každý den na skládky a co všechno se zahrabe pod zem. Pro životní prostředí je to ale obrovská zátěž.
A kdyby to takto šlo dál, kam to zahrabeme za pár stovek let? Samozřejmě se najdou tací, kteří se vymluví na to, že už to nebude jejich problém. Bude to ale problém dětí vašich dětí a tak dále.
Nebuďte proto lhostejní při třídění vašeho odpadu.
Svoz odpadů

Skládkování odpadu je tou nejlevnější variantou, a proto ji využívá nejvíce obcí. To se má ale podle Evropské Unie brzy změnit. Od roku 2024 bude totiž skládkování využitelného komunálního odpadu zakázáno.

Tudíž další možností jsou spalovny, kde se energie přemění na teplo nebo elektřinu. V České republice se nacházejí čtyři spalovny, a to v Brně, Praze, Plzni a Liberci. V roce
2017 spalovny spálily více než 702 000 tun odpadu, vyprodukovali jsme ale až 4 milióny tun komunálního odpadu. Proto je v plánu postavit další spalovny.
Ovšem spalovny rozhodně nejsou ekologickou variantou a mnoho aktivistů je proti jejich stavění.
Navíc při spálení jedné tuny odpadků vznikne 300 kg popílku a škváry.

Bohužel kvůli nerecyklovatelnosti některých materiálů jsou spalovny do jisté míry potřeba.

Na druhou stranu v českých cementárnách se využívá právě energie z odpadů. Ty nejlepší fungují až na 85 procent. V zahraničí jsou dokonce cementárny nespalující jiná paliva než ty z odpadků.
Noční fotografie spalovny

Abychom ale v naší krásné zemi neměli za chvíli spalovnu na každém rohu, je potřeba více recyklovat odpad. To znamená lépe třídit, a úplně nejlepší je, vzít to úplně od začátku. Když běžní spotřebitelé přestanou kupovat spousty nesmyslných produktů, pro jejich pohodlí speciálně zabalených do dalších a dalších obalů, přestanou se prostě vyrábět a odpadků bude čím dál méně.
Dnes už máme tolik možností, jak snížit odpad v domácnosti. Ať už nahrazení folie za voskovaný ubrousek, místo sprchového gelu voňavé mýdlo, nebo třeba přírodní doplňující gel na praní. Máme již na trhu obrovský výběr ekologických produktů, tak proč je nevyzkoušet?

Dobrá zpráva je, že Česká republika problém s odpadky neustále řeší a recykluje se čím dál více. Zvyšují se také poplatky za komunální odpad, aby se ho domácnosti snažily minimalizovat.