Posuňte své vlastní hranice osobnostním rozvojem


1. Rozpoznejme své schopnosti
Sebepoznání vede k uvědomění si svých nedostatků. Než se do čehokoli v životě pustíme, potřebujeme znát své možnosti, zvládnout emoce, ujasnit si hodnoty. Emoční inteligence je nezbytným předpokladem k tomu, abychom mohli svou osobnost posunout někam dál.
Správné rozpoznání vlastních schopností nám může pomoci urychlit i náš kariérní rozvoj. K tomu, abychom uspěli na trhu práce, jsou potřebné měkké dovednosti. Těmito kompetencemi jsme vybaveni od narození, ale máme je na různé úrovni, proto je musíme trénovat a rozvíjet. Potřebným sociálním dovednostem nás škola většinou nenaučí. Je třeba na sobě vědomě a vytrvale pracovat celý život.
rozdělení mozku
2. Svět se mění, změňme se také
Svět kolem nás se neustále mění, nastupují nové technologie a s tím se mění i celá společnost. Snad nikdy dříve nebyly tyto proměny tak rychlé a neměly takový globální dopad na náš život. Člověk, který ztratí kontakt s technologickým pokrokem, přestane rozumět světu. Pokud nám chybí motivace dále se vzdělávat, usilovat o svůj osobnostní rozvoj, žádná škola nás k tomu nedonutí.
Víra ve vlastní ego je v nás silně zakořeněna, ale doba, kdy člověk prorazil pouze s drzým čelem, je dávno pryč. Naše sebevědomí dostává daleko sofistikovanější podobu díky řízenému systému sebevzdělávání. Celou řadu emočních kompetencí se můžeme naučit v kurzech osobnostního rozvoje. Zvláště při postupu na vyšší kariérní příčku je nezbytné, abychom si vytříbili rétorické schopnosti, naučili se řešit konflikty nebo zvládat zátěžové situace s nadhledem.
pracovní brainstorming
3. Buďme spokojeni se svým životem
Naučit se efektivně vyrovnávat se stresem či předcházet syndromu vyhoření, využívat emoční inteligenci v profesním i osobním životě, vzdělávat se v účinné týmové spolupráci či asertivitě nebo prostě jen umět bez obav čelit nepříjemným akvizičním telefonátům, to je jen část z mnoha kurzů rozvoje osobnosti. Jak je vidět, je vlastně předpokladem naší úspěšnosti v životě.