Stěhování s vozidlem z půjčovny dodávek Brno


Kdy se přestěhovat

Kdo má možnost vybrat si termín stÄ›hování, je ve výhodÄ›, ne vždy je to ovÅ¡em možné, ale pokud pÅ™ece jen můžete pevné datum ovlivnit a stanovit ve své režii, zvolte si jarní mÄ›síce. Od poloviny dubna do poloviny Äervna je již relativnÄ› teplo, příjemné poÄasí, nemusíte se neustále pÅ™evlékat, což je doslova otravné pÅ™i pÅ™echodech z vytápÄ›ného prostoru do zimy. V létÄ› zas bývá nesnesitelné horko a to pro fyzickou dÅ™inu není zrovna ideální. Podzim vás pak může nepříjemnÄ› pÅ™ekvapit plískanicemi, námrazou na silnici, mlhavým poÄasím a inverzí s krátkou dohledností.

jízda v tunelu

Z hlediska dne v týdnu, případnÄ› hodiny nejlépe vychází úterý a stÅ™eda, a to ráno a dopoledne. Komu vyhovuje stÄ›hování v noÄních hodinách, (kdy ovÅ¡em nerušíte sousedy), ideální den je nedÄ›le. V tyto dny bývá nejmenší provoz na silnicích, potkáte nejménÄ› vystresovaných lidí, hrozí vám (pravdÄ›podobnÄ›) nejménÄ› postihů a pokut ze strany Policie, a bude se vám i lépe komunikovat s dalšími lidmi, vÄetnÄ› zapůjÄení vozidla z půjÄovny dodávek Brno.

mapa a klíÄky od vozu

ProÄ dodávka – vůz typu transportní dodávky do tÅ™i a půl tuny je pro pÅ™estÄ›hování ideální, zvláštÄ› na kratší vzdálenost. Zvládnete jej naplnit svépomocí ve dvou, Äi ve tÅ™ech lidech bÄ›hem pár hodin, a otoÄíte se s ním jen nÄ›kolikrát (u menšího bytu to lze zvládnout na jeden zátah). K dodávce lze zapůjÄit i přívÄ›sný vozík s krycí plachtou, mÄ›li byste tedy hlavnÄ› znát objem stÄ›hovaných vÄ›cí a jejich rozmÄ›ry a podle toho naplánovat zapůjÄení techniky a také Äasový harmonogram.

Hodiny nebo dny – vozidlo si můžete pronajmout jen na nÄ›kolik hodin pro menší akce, musíte ale mít pÅ™esnÄ› zmapováno, kolik Äasu vám zabere nakládka a vykládka vÄ›cí a kolik hodin budete trávit na cestách. Do harmonogramu zapoÄítejte i denní dobu v souvislosti s hustotou provozu, aÅ¥ vás nezaskoÄí Äekání v kolonách napÅ™. na dálnici.